Modderpakkingen; fango en andere modders
 
 
 
Het primaire effect van de klassieke modderbehandeling (bijvoorbeeld met leem of fango) ligt in de thermosfysische eigenschappen van de gebruikte stoffen: de warmte-effecten op de huid en op dieper liggende spieren en organen. Daarnaast zorgen de verschillende biochemische componenten van de toegepaste stoffen voor resultaten in huid en bloedsomloop.  

Indien men geen gebruik maakt van het Soft-Pack-Systeem, moet de toegevoerde warmte van de pakking zelf komen. Zelfs bij een dikte van vijf centimeter modder, is de warmtegeleiding niet continu en slechts kortdurend: de modder koelt snel af, en waar het lichaam op de ligbank drukt (bijvoorbeeld bij de schouders) wordt de laag dunner en minder effectief. Daarom wordt een klassieke modderpakking op het lichaam toegepast met een zo hoog mogelijke begintemperatuur, waarna de pakking snel afkoelt. Dit is fysiologisch niet optimaal en kan zelfs onaangenaam zijn.

Met het Soft-Pack-Systeem wordt de warmte daarentegen aangevoerd met geleidelijk oplopende temperatuur. En omdat het systeem en niet de pakking zelf voor de warmte zorgt, is een bezuiniging van 80% (!) van de modder mogelijk.De voorbereiding van het systeem - opwarming tot lichaamstemperatuur - vindt geheel automatisch plaats.